You Are Viewing

A Blog Post

28 Comments
 • Andrzej on November 15, 2016

  You people are so messed up to keep supporting anything involving polish people being the bad ones. Do you even know how many died helping the jews? Why would they help them if they hated them so badly. Also a lot of talk how Nazis were good… you’re all sick! How do you explain all the public executions on the streets in many countries? Eye witnesses everywhere seeing how SS would shoot in the head woman, children and men, murder and torture whole families for any associaton with jews or conspirators. Same goes to any resistance fighters. How is this good Germans? To accuse Polish people of being the Jew murder hungry monsters is horrible and you should all be ashamed. Poland fought with Germany from the very beginning to the very end. They did not start the war nor did they benefit from it. On top of everything look at your fake numbers and see how many polish people died? Those numbers don’t even support any of those theories against Poland. The real monsters were the Nazis and the Red Army – both would not respect human rights or treat properly prisoners of war. All they did was kill, murder, rape and torture. Was the butcher of Prague also fake?

 • someone on August 22, 2016

  this is a fake article based on non existing documents !!!

  Here the Article writer name is said to be Dr. Germar Rudolf –

  http://www.heretical.com/miscella/rudolf.html

  only problem is that THERE IS NO Dr. Germar Rudolf . Well there is a Germar Rudolf but he is no Doctor. And if this is not enough , Germar Rudolf was already contacted about this fraud in another forum and replied :


  the article “Official German Record of Prisoners in Auschwitz Concentration Camp, May 1940 through December 1944,” accredited to a “Dr. Germar Rudolf” was not authored by me. Actually, I have not contributed anything to that paper. In addition, I have never used a doctor title for anything which was published with my consent under my real name, because that would be fraudulent, as I do not possess a doctor title.

  The paper was written by Peter Stahl, aka Gregory Douglas. I was in frequent contact with him in 2000-2004, but had a major falling out with him in 2002/2003. He once offered me the files/microfilms he claims to have containing the figures published in this paper. I do not remember why I didn’t get/obtain them. I probably had other more pressing issues and didn’t exactly trust the guy anymore at that point.”

  see here :
  https://rodoh.info/forum/viewtopic.php?p=51162#p51162

  As for the writer of this Article Peter Stahl , this is what Irving had to write about his so called documents :

  “Stahl/Douglas has shown nobody anything original, whatever, whenever. No films, no documents. Just promises upon promises for decades. A true thief and forger “. — David Irving, April 26, 1998

  http://www.fpp.co.uk/docs/Irving/Peter_Stahl/diary_extracts.html

 • hujciwdupe on August 22, 2016

  According to the Polish State Archives it is known a Fact that between 1944 to 1969 over to 2.6 Million Jews changed their names in Poland.
  The following is a post by a Polish commentator at a discussion group. We at JTR cannot verify the accuracy of this list, nor the Polish source book for this. But, from our own research, the names we recognize on this list from our own research (Bronislaw Geremek, Jerzy Kosinski, Stanislaw Krajewski, Adam Michnik, Jerzy Urban, Dawid Warshawski) are indeed Jewish. But Lech Walesa?!). ]

  LIST OF NAME CHANGES FOR POLAND’S MOST POWERFUl/INFLUENTIAL PEOPLE IN OUR MODERN ERA. This was a recent post to Polonian groups … We read:

  Lista osób o zmienionych nazwiskach (Or, “List of persons with name changes”). It continues: Nazwiska autentyczne nizej wymienionych osób zostaly ustalone w oparciu o… (Or, Authentic names of the folks listed below are based upon: (A) Secret catalog data of the people of Poland, according to the Central Bureau’s MSW addresses [Archival numbers are as listed in the Pol. Language]; and (B) Data given by historians in their many publications. ————————————————————————–

  A) Dane tajne kartoteki ludnosci Polski przy Centralnym Biurze. Adresów MSW (nr arch. 1/6526/1 – data archiwacji 9.07.1984, nr rejestracyjny 14750-99 – data rejestracji Wydz. III-2, SUSW Warszawa).

  (B) Dane ujawnione przez historyków w ich licznych publikacjach.

  1. Jerzy Albrecht – Finkelstein

  2. Amsterdamski – Saul Henrykowski

  3. Stanislaw Arski – Apfelbaum

  4. Stefan Arski – Artur Salman

  5. Bronislaw Baczko – Gideon

  6. Leszek Balcerowicz – Aaron Bucholtz

  7. Ryszard Bender – Fajwisch Berenstein

  8. Jan K. Bielecki – Izaak Blumenfeld

  9. Boleslaw Bierut – Rotenschwanz

  10. Alef Bolkowiak – Alef Gutman

  11. Michal Boni – Jakub Bauer

  12. Jerzy Borejsza – Beniamin Goldberg

  13. Wiktor Borowicki – Aaron Berman

  14. Marek Borowski – Szymon Berman

  15. Stefan Bratkowski – Blumstejn

  16. Stanislaw Brodzki – Bronstejn

  17. Jan Brzechwa – Jan Worobiec

  18. Ryszard Bugaj – Izaak Blumfeld

  19. Zbigniew Bujak – lewy syn rabina Malachowskiego

  20. August Chelkowski – Dawid Cnajbaum

  21. red. Kamila Chilinska – Halpern

  22. Wieslaw Chrzanowski – Szymon Knopfstejn

  23. Adam Cichocki – Aaron Zigenbaum

  24. Wlodzimierz Cimoszewicz – Dawid Goldstein

  25. Bernard Cukier – Kolski

  26. Józef Cyrankiewicz – Izaak Cukerman

  27. Marek Czekalski (prezydent Lodzi) – Wachter

  28. Tadeusz Daniszewski – Dawid Kirschbaum

  29. Ostap Dluski – Adolf Langer

  30. Jan Dobraczynski (pisarz) – Gutmacher

  31. Ludwik Dorn – Dornbaum

  32. Andrzej Drzycimski – Abraham Engel

  33. Lech Falandysz – Aaron Fleischman

  34. Arkady Fidler – Efroim Trusker

  35. Pawel Finder – Pinkus

  36. Aleksander Ford – Liwczyc

  37. Wladyslaw Frasyniuk – Rotenschwanz

  38. Jerzy Frydberg – Izrael Frydberg

  39. Bronislaw Geremek – Berele Lewartow

  40. Zofia Gomulkowa – Liwa Szoken

  41. Henryk Goryszewski – Jakub Glikman

  42. Jan Górecki – Muhlrad, dyr. gen. Min. Finansów

  43. Wiktor Górecki – Muhlrad, “komandos” z 1968

  44. Maria Górowska (sedzia) – Sand lub Berger

  45. Halina Górska – Sara Kugelschwanz

  46. Alina Grabowska – Sara Rotenfisch

  47. Hanna Gronkiewicz-Waltz – Hajka Grundbaum

  48. Ryszard Marek Gronski – Goldberger

  49. Wiktor Grosz – Izaak Medres

  50. Jacek Groszkowski – Hersz Herszkowicz

  51. Leon Halban – Blumenstok, prof. KUL-u

  52. Aleksander Hall – Miron Hurman

  53. Marian Hemar – jan Marian Herscheles

  54. Józefa Hennelowa – Zyta Goldmond

  55. Szymon Hirszowski – Szymon Hirsz

  56. Józef Hubner – Dawid Szwarc

  57. Piotr Ikonowicz – Dawid Goldsmith

  58. Henryk Jablonski – Apfelbaum

  59. Jerzy Jakubowski – Miszkatenblit

  60. Ludwika Jankowska – Luba Kowienska

  61. Andrzej Jaroszewicz – Aron Samet

  62. Piotr Jasienica – Lech Benar

  63. Jerzy Jaskiernia – Aaron Aksman

  64. Mieczyslaw Jastrun – Agatstein

  65. Tomasz Jastrun s. Mieczyslawa – Agatstein

  66. Kalina Jedrusik – Makusfeld

  67. Roman Jurys – Chaim Szacht

  68. Jaroslaw i Lech Kaczynscy – Kalkstein

  69. Ida Kaminska – Rachel, dyr. Teatru Zyd. w W-wie

  70. Jan Karski (kurier AK) – J. Kozielewski-?

  71. Andrzej Kern – Dawid Ginsberg

  72. Jan Kobuszewski – Weisleder

  73. adm. Piotr Kolodziejczyk – Robert Cajmer

  74. Grzegorz Kolodko – Samuel Hanerman

  75. Maria Komar (generalowa) – Riwa Zukerman

  76. Janusz Korczak – Henryk Goldszmit

  77. Janusz Korwin-Mikke – Ozjasz Goldberg

  78. Jerzy Kosinski – Josek Lewinkopf

  79. Janina Kotarbinska – Dina Steinberg, z. prof. Kotarbinskiego

  80. Mikolaj Kozakiewicz – Jakub Kleinman

  81. Helena Kozlowska – Bela Frisch

  82. Stanislaw Krajewski – Abel Kaimer

  83. Hanna Krall – Hajka Rejchgold

  84. Krzysztof Król – Aaron Rosenbaum

  85. Marian Krzaklewski – Dawid Zimmerman

  86. Lucyna Krzemieniecka – Wiera Zeidenberg

  87. Edward Krzemien (dziennikarz GW) – Wolf

  88. Kunicki – Goldfinger

  89. Kazimierz Kuratowski – Kuratow

  90. Zofia Kuratowska-Jaszunska – Goldman

  91. Jacek Kuron – Icek Kordblum

  92. Aleksander Kwasniewski – Izaak Stoltzman

  93. Jolanta Kwasniewska -Konty – Kohn

  94. Stanislaw Jerzy Lec – Letz de Tusch

  95. Janusz Lewandowski – Aaron Langman

  96. Olga Lipinska – Fajga Lippman

  97. Teresa Liszcz – Sara Lankamer

  98. Jan Litynski – Jakub Leman

  99. Lubiejski – Zygielman

  100. Lozowski – Salomon Abramowicz

  101. Aleksander Luczak – Dawid Lachman

  102. Helena Luczywo – Chaber (ojciec), Guter (matka)

  103. Antoni Macierewicz – Izaak Singer

  104. Aleksander Malachowski – Jakub Goldsmith

  105. Marek Markiewicz – Samuel Moritz

  106. Tadeusz Mazowiecki – Icek Dikman

  107. Jacek Merkel – Samuel Nelken

  108. Adam Michnik – Aaron Szechter

  109. Andrzej Milczanowski – Aaron Edelman

  110. Jerzy Milewski – Dawid Machonbaum

  111. Leszek Moczulski – Robert Berman

  112. Karol Modzelewski – Samuel Mendel

  113. Zygmunt Modzelewski – Fischer

  114. Jerzy Morawski – Izaak Szloma

  115. Stanislaw Nadzin – Gutman

  116. Stefan Niesiolowski – Aaron Nusselbaum

  117. Jerzy Robert Nowak (prof.) – Moritz Neuman

  118. Piotr Nowina-Konopka – Haim Kromer

  119. Róza Ochabowa – Grunbaum

  120. Andrzej Olechowski – Mosze Brandwein

  121. Józef Oleksy – Szymon Buchwio (Lemek)

  122. Jan Olszewski – Izaak Oksner

  123. Janusz Onyszkiewicz – Jojne Grynberg

  124. Jerzy Osiatynski – Szymon Weinbach

  125. Janina Paradowska – Rachela Busch

  126. Jan Parys – Haim Pufahl

  127. Aleksander Paszynski – Finkelstein

  128. Miroslawa Pazynska – Srula Kundelman

  129. Leslaw Podkanski – Izaak Freinkel

  130. Ezdra Podlaski – Rotenschwanz

  131. Kazimierz Pomian – Furman lub Rotenschwanz

  132. Radkiewiczowa, zona min. – Ruta Teitsch

  133. Helena Radlinska, prof.- Rajchman, Akad.Organ.Sl. Spol.

  134. Mieczyslaw Rakowski – Mojzesz Rak

  135. Jan Regula – Josek Mützenmacher

  136. Jan Maria Rokita – Izaak Goldwicht

  137. Andrzej Rosiewicz – A. Jarosiewicz

  138. Adolf Rudnicki (pisarz) – Schneider

  139. Jan Rulewski – Fikelman

  140. Rutkowski – Botwin

  141. Hanka Sawicka – Szapiro

  142. Ryszard Setnik – Szymon Bauman

  143. Izabela Sierakowska – Rebeka Sommer

  144. Janusz Sitynski – Jakub Leman

  145. Ernest Skalski – Wilker lub Nimen

  146. Skrzeszewski – Fokenman

  147. Krzysztof Skubiszewski – Szymon Schimel

  148. Wladyslaw Slawny – Rosenberg

  149. Antoni Slonimski – Stomma

  150. Zenon Smolarek – Izaak Zimmerman

  151. Ewa Spychalska – Salome Stein

  152. Marian Starownik – Symeon Steinman

  153. Stefan Starzewski – Gustaw Szusterman

  154. Stanislaw Stomma – Szaja Sommer

  155. Michal Strak – Baruch Steinberg

  156. Julian Stryjkowski (pisarz) – Pesah Stark

  157. Jerzy Stuhr (aktor) – Josek Feingold

  158. Hanna Suchocka – Hajka Silberstein

  159. Boleslaw Sulik – Jakub Steinberg

  160. Kalman Sultanik – Chaim Studniberg

  161. Irena Szewinska (sportowiec) – I. Kirszenstein

  162. Stefan Szwedowicz (brat Michnika) – Szechter

  163. Roman Szydlowski – Szancer

  164. Wieslawa Szymborska – Rottermund

  165. Pawel Spiewak – Stinger

  166. Boleslaw Tejkowski – Benio Tejkower

  167. Jerzy Turowicz – Jakow Turnau

  168. Stanislaw Tuszewski – Salomon Hardnik

  169. Magda Umer (piosenkarka) – Humer

  (córka zbrodniarza UB)

  170. Jerzy Urban – Josek Urbach

  171. Mieczyslaw Wachowski – Jakub Windman

  172. Henryk Walczak – Zukerman

  173. Lech Walesa – Lejba Kohne

  174. Dawid Warszawski – Konstanty Gebert

  175. Adam Wazyk (poeta) – Wagman

  176. Andrzej Werblan – Aaron Werblicht

  177. Andrzej Wieczorkiewicz – Hirsz Gelpern

  178. Aleksander Wirpsza – Leszek Szaruga

  179. Dariusz Wójcik – Dawid Wisental

  180. Andrzej Wróblewski – Andrzej Ibislauer

  181. Ludmila Wujec – Okrent

  182. Jan Wyka – Leopold Wessman

  183. Roman Zambrowski – Rubin Nusbaum

  184. Janusz Zaorski – Jakub Bauman

  185. Andrzej Zoll – Rojeschwanz, b. prezes Tryb. Konst.

  186. Janusz Ziólkowski – Izaak Zemler Wojskowi (Army)

  187. gen. Edward Braniewski – Brandsteter

  188. gen. Jan Drzewiecki – Holzer

  189. gen. Marian Graniewski – Gutaker

  190. gen. Wiktor Grosz – Izaak Medres

  191. gen. Artur Jastrzebski – Artur Ritter (Niemiec)

  192. gen. Grzegorz Korczynski – Kalinowski

  193. gen. Leszek Krzemien – Maksymilian Wolf

  194. gen. Matejewski – Kugelschwanz

  195. gen. Marian Naszkowski – Wasser

  196. gen. St. Poplawski – Siergiej Grochow (Rosjanin)

  197. gen. Karol Swierczewski – Walter Goltz lub Tenenbaum

  198. gen. Leon Turski – Tennenbaum

  199. gen. Mieczyslaw Wagrowski – Izaak Pustelman

  200. gen. Tadeusz Wilecki – Wallach

  201. gen. Zarako-Zarakowski – Zarako, Nacz. Prok. WP

  202. gen. Janusz Zarzycki – Neugebauer

  203. plk Michal Bron – Bronstein, prac. MSZ

  204. plk dr Charbicz – Marek Heberman, kom.Szpit.Woj.,Warszawa

  205. plk Otto Finski – Finkenstein, szef sztabu “Sluzba Polsce”

  206. plk Garbowski – Caber lub Gruber, d-ca dyw.

  207. plk Gradlewski – Goldberg, GZP WP

  208. plk Mieczyslaw Kowalski – Kohn

  209. plk Anatol Liniewski – Liberman, prac. ASG

  210. plk Rosinski – Rosenberg, DOW

  211. plk Rotowski – Rotholtz, szef Zarz. Sl. Techn. WP

  212. plk St. Sokolowski – Szabat, prac. WAP

  213. plk Pawel Solski – Pinkus, szef Sl. Samoch. WP

  214. plk Szulczynski – Szulcynger, d-ca pulku

  215. plk Wl. Tykocinski – Tikotiner, attache wojsk.

  216. plk Wadlewski – Waldman, dyr. Dep. Wojsk. w Min. Zdrowia

  217. plk Zarski – Silberstein, prac. WAP

  218. pplk Jerzy Bryn – Izrael Alter, prac. MSZ

  219. pplk Jan Dolanowski – Dollinger, DOW

  220. pplk Adam Laski – Gutbrot, prac. ASG

  221. pplk Henryk Zieman – Zysman, DOW

  222. mjr Roman Domanski – Rosenstand, DOW

  223. mjr Marcel Kot – Abram Sterenzys

  224. mjr Józef Sliwinski – Flaumenbaum, szef Wyd. “Sluzba Polsce”

  225. mjr Henryk Uminski – Keff

  226. Filip Berski – Badner, prokurator wojskowy

  227. Kazimierz Golczewski – Bauman, Nacz. Prok. Wojsk.

  228. sedzia Franciszek Kapczuk – Natanel Frau, Sad Wojsk. Wroclaw

  229. Maksymilian Litinski – Lifszyc, Nacz. Prok. Wojsk.

  230. Lubiejski – Zygielman, II Zarzad

  231. Jakub Lubowski – Chase Smen, prok. Dep. Sl. Spraw.

  232. Jan Orlinski – Unterweiser, Prok. Wojsk.

  233. Henryk Podlaski – Fink, Nacz. Prok. Wojsk.

  234. Rajski – Rajgrodzki, II Zarzad

  235. Roman Rawicz – Vogel, Najw. Sad Wojsk.

  236. Henryk Trojan – Adler, II Zarzad

  237. Henryk Walczak – Zukerman

  238. Zagórski – Winter, II Zarzad

  239. Arnold Zaleski – Zalkind, prac. Prok. Wojsk. Pracownicy MSW

  240. gen. Józef Hübner – Dawid Szwarc

  241. gen. Matejewski – Kugelschwanc

  242. gen. Miecz. Moczar – Mykola Demko (Ukrainiec)

  243. Gen. Julian Polan – Harasim, morderca sadowy

  244. gen. Roman Romkowski – Natan Grinspan-Kikiel

  245. gen. Józef Maria Rózanski – Rosenzweig

  246. plk Leon Andrzejewski – Ajzen Lejb-Wolff, dyr. Gabin. Ministra

  247. plk Bielecki – Moniek Buchman, szef WUBP Kraków

  248. plk Julia Brystiger – Prajs

  249. plk Górecki – Goldberg, dyr. Depart. IX

  250. plk Mieczyslaw Mietkowski – Mojzesz Borowicki, doradca MSW

  251. plk Orlowski – Kugelschwanz

  252. plk Marian Reniak – Marian Struzynski

  253. plk Józef Rózanski – Josek Goldberg, dyr. dep. MBP

  254. plk Sienkiewicz – Lewi, dyr. depart.

  255. plk Szerynski – Szhnkman, prac. MBP

  256. plk Józef Swiatlo – Izaak Fleischfarb, z-ca dyr. depart. X

  257. pplk Helena Wolinska-Brus – Ochsmann

  258. mjr Adam Kornecki – Dawid Kornhendler, szef WUBP Kielce

  259. Antoni Alster – Nauman, v-ce szef MBP

  260. Barbara Giller – Basze Lea, prac. MBP Duchowni (Religion)

  261. kard. Franciszek Macharski – Finkelstein

  262. ks. prof. Józef Tischner – Blumstein

  263. ks. prof. Romuald Weksler-Waszkinel – Jakub Weksler

  bp Jan Chrapek, bp Bronislaw Dembowski,bp S. Gadecki,bp gen. Slawoj L. Glódz, abp Henryk Muszynski, bp Tadeusz Pieronek, bp Tadeusz Rakoczy, abp Ziólek, abp Józef Zycinski, ks. Adam Bijak, ks. Adam Boniecki, ks. Michal Czajkowski, o. Jan Góra (ten od Lednicy), k. Roman Indrzejczyk, ks. Stanislaw Musial, ks. pral. Grzegorz Pawlowski…?

 • asdf on August 15, 2016

  THANK YOU!
  I guess the ADL trolls (except for blob) have not found this yet!
  Yay Germany! Now just dump Merkel and the Syndicate occupation and you will be again your amazing self!

 • Jim Yost on August 15, 2016

  There are reports online that say that the Red Cross kept very detailed and verifiable records of what went on in the camps during the entire course of the war. Their workers were allowed free and unhindered access to the camps the whole time, and in their records there is no mention of execution gas chambers or crematory ovens. Furthermore, Churchill, DeGaulle, and Eisenhower all wrote memoirs about the war, and there was no mention of execution gas chambers or crematory ovens in the camps in any of those memiors. The whole \’Holocaust\’ was a false flag ploy that was orchestrated by Rothschild and his buddies in order to legitimize the creation of the bastard state of Israel (to be used as the hub for the New World Order). All of this information is available online.

 • carroll price on August 15, 2016

  There was never any notion of justice behind the Nuremburg Trials which were basically a fraud. Practically all of the “evidence” presented by Jews have subsequently been proven to have been fabricated tales bearing no resemblance to known facts. The only way Jews have been able to maintain the fraud of the holohoax is due to their, until now (internet) unchallenged domination of the print and broadcast media. A control which they also exercised over the German press until Hitler removed them from that role after assuming power in 1939 or there about.

 • Walt on August 15, 2016

  It truly is a hard thing to realize the truth because we have been conditioned and programmed to believe a lie. There is never a mention from the Jewish owned media, Hollywood and politics through the largest lobby in the world AIPAC.
  Please research The untold story of “Eisenhower’s Rhine Meadows Death Camps – A Deliberate Policy of Extermination” of the Surrendered German forces and how the allied forces fire bombed just about every major city in Germany. Research the faked Jewish death camp pictures here: https://holohoax.wordpress.com/2013/11/03/holocaust-or-holohoax-06-the-faked-photos-2/ Find out about the so-called “smoke-stacks” for the ovens were added after the war by Russia… think outside the box!

 • drake on August 15, 2016

  The Jews BRAG about and SELF DOCUMENT Jews “genociding” others and then “PLACE A YOKE” on Gentiles for SUPPOSEDLY doing the exact same thing to them. FUNNY that everything they claim the nazis did is an EXACT COPY of their own book..
  Deuteronomy 7:16, 20:16 “And thou shalt consume all the peoples which the Lord thy God shall deliver unto thee; thine eye shall not pity them…thou shalt save alive nothing that breatheth.”

  KILL THE SICK and CRIPPLED
  Numbers c.5 v.2-4
  KILL HOMOSEXUALS & UNDESIRABLES
  Leviticus c.20 v.13 well, really the whole chapter
  KILL ALL DISSIDENTS:
  Exodus c.32 v.27
  Numbers c.11 v.1-2
  Numbers c.16 all
  Numbers c.21 v.5-6
  Numbers v.26 v.10
  KILL anyone who engages in “DIVERSITY” or “INTEGRATION”
  Numbers v25 v.4-8
  Deuteronomy c.14 v.2
  DEHUMANIZE and then EXTERMINATE ALL NON-MEMBERS:
  a very brief selection, many more in THEIR book.
  Numbers c.21 v.03 Canaanites
  Numbers c.21 v.24 Amorites
  Numbers c.21 v.33-35 Bashan
  Numbers c.31 all Midianites
  Numbers c.32 v. more Amorites
  Deuteronomy c.2 v.34 People of Heshbon
  Deuteronomy c.3 v.6 really the whole chapter. threescore cities
  Joshua c.12 A list of victims of Israeli GENOCIDE
  OCCUPY YOUR VICTIM’S DWELLINGS/LAND
  Numbers c.21 v.25
  Numbers c.32 v.39
  Numbers c.33 v.53
  (just to name a FEW)
  GENOCIDE CODIFIED IN THEIR RELIGION
  Numbers c.33 v.31-34
  Deuteronomy c.7 v.2
  Deuteronomy c.12 v.28-30
  Deuteronomy c.20 v.11-16
  TERRORISM CODIFIED IN THEIR RELIGION
  Deuteronomy c.2 v.2
  Deuteronomy c.7 v.1
  Jews SELF-anointed “The CHOSEN People of GOD”
  Nazis SELF-anointed “The CHOSEN People of GENETICS”.
  TODAY Israel states that it is creating “A PURE Jewish State”
  YESTERDAY the Nazis were creating “A PURE German State”
  And they utterly destroyed all that was in the city, both man and woman, young and old, and ox, and sheep, and ass, with the edge of the sword . . . (Joshua 6:21)
  For modern day reinforcement of these “rules” research/google “the KINGS TORAH”

  Book of Numbers Chap 31 —- Human sacrifice 32 persons
  [40] And the persons were sixteen thousand; of which the LORD’s tribute was thirty and two persons.
  [41] And Moses gave the tribute, which was the LORD’s heave offering, unto Eleazar the priest, as the LORD commanded Moses.
  ” the LORD’s tribute was thirty and two persons.”
  “the tribute, which was the LORD’s heave offering”
  a “heave offering” was the dismembered quarter of the sacrifice HEAVED into the air.

 • Robbin Johnston on July 12, 2016

  If the captured German record books of Auschwitz held by the Russians that cite the numbers of actual people held and released in the various camps then that is really something. The reference books are primary sources of historic information. If an inmate at Auschwitz was tattooed with a serial number then that number should be referenced in a camp book. Matching the number on a living person to a cited reference number in a book would be the proof of the books overall accuracy.
  The existence of the information is troubling because people were put on trial, convicted and executed based on information presented at their trials. Why was not this information used. By not using it we destroy the notion of justice. Belief is a hard thing to change and it gets harder if the information necessary for change is withheld. …….

 • Blob on June 11, 2016

  Bullshit

 • Blob on June 11, 2016

  So what you\\\\\\\’re saying, is that if I believe what witnesses tell me then I\\\\\\\’m a supporter of a zionist plot to take over the world? If I believe what you tell me then I have seen the light and will no longer have doubts about whether Hitlers regime were a bunch of mass murdering lunatics?

  The information you link to in the Bundesarchiv is all taken from books written by people after the fact. They are not \\\\\\\”official\\\\\\\” German figures.

  I doubt very much that the figures from Russia actually exist, as they hate the Germans with a fervour that is still very real today, so they would not release anything that would cast a good light on anything done by the Germans during WWII.

  It is also common knowledge that Churchill was prepared to use biological weapons in a tit for tat exchange, nothing new there.

 • Harald Siegwarth on January 1, 2016

  Very interesting! I am a German born during WWII. My hometown Osnabruck (150,000 inhabitants ) was bombarded by the British with phosphor bombs and destroyed to 70%. I always believed the Holocaust of 6000,000 Jews to be a fact. Now after reading and searching for the truth I have my doubts about this atrocity. Newspaper articles in 1915 and 18 also write about 6000,000 Jews extermination. It is unbelievable to believe that in Auschwitz i.e that they had the capacity to cremate millions in their facilities. Too many questions that I cannot answer nor can anybody give me proof of mass exterminations.

  • Erik on January 2, 2016

   I agree with you my brother. The holocaust is indeed a lie.

   But you must understand that while the holocaust against the Jews never happened and was faked by the victors of WW2, there’s a real holocaust against our race at this very moment. Multiculturalism is a genocidal scam and it is meant to wipe out our race through assimilation and displacement.

   Spread the message. Awaken our folk and save our people.

   http://whiterabbitradio.net/

   Gud Med Oss

 • John on August 24, 2015

  October 4, Himmler explicitly referred to the extermination of the Jews of Europe and further stated that the genocide must be permanently kept secret:

  I also want to refer here very frankly to a very difficult matter. We can now very openly talk about this among ourselves, and yet we will never discuss this publicly. Just as we did not hesitate on June 30, 1934, to perform our duty as ordered and put comrades who had failed up against the wall and execute them, we also never spoke about it, nor will we ever speak about it. Let us thank God that we had within us enough self-evident fortitude never to discuss it among us, and we never talked about it. Every one of us was horrified, and yet every one clearly understood that we would do it next time, when the order is given and when it becomes necessary.

  I am now referring to the evacuation of the Jews, to the extermination of the Jewish people.[18][19]

  • Fanfan on October 7, 2015

   that Himmerl recording is 100% fake. I understand German fluently, and I can assure you that the recording was the most braindead speech I ever heard and makes absolutely no sense of Himmler to say crap like that in front of a bunch of party officials at some crappy meeting. I think it was doctored together after WW2, probably by the Jews.

 • Jon on August 24, 2015

  October 4, Himmler explicitly referred to the extermination of the Jews of Europe and further stated that the genocide must be permanently kept secret:

  I also want to refer here very frankly to a very difficult matter. We can now very openly talk about this among ourselves, and yet we will never discuss this publicly. Just as we did not hesitate on June 30, 1934, to perform our duty as ordered and put comrades who had failed up against the wall and execute them, we also never spoke about it, nor will we ever speak about it. Let us thank God that we had within us enough self-evident fortitude never to discuss it among us, and we never talked about it. Every one of us was horrified, and yet every one clearly understood that we would do it next time, when the order is given and when it becomes necessary.

  I am now referring to the evacuation of the Jews, to the extermination of the Jewish people.[18][19]

 • Rommel on July 3, 2015

  If these numbers are correct I don’t know what to do anymore. I am really confused overall. Am I being led by Nazi Propaganda or was I raised with Jew Propaganda. Either stories are horrible to live with.

  I remember my grandma telling us about the war. She said she hated the american liberators. They were rude, took food from her family and destroyed some of her furniture for fires. While the Germans were very polite. She also told us some of her neighbours asked the Americans to wreck their houses on purpose so they could benefit of the rebuildfunds aftert he war.

 • Vaporized on July 3, 2015

  Then where are the microfilms?
  I hope this article is the truth, but i’d rather see the original documents.
  I thought Germar Rudolf did not possess a Doctor title?

  I’m sceptical about this and if this was even made by Rudolf

  • lobro on August 16, 2016

   Are you illiterate?
   It says clearly, this is where you get the original material.
   What\’s the next question, demand a 1st class return airfare to Moscow, all expenses paid at the 5-star hotel?
   Somehow, it wouldn\’t surprise me.

   Russian Central Archives, Central State Archives No. 187603, Rolls 281–286, as follows:Roll 281, 1940: Frames 107–869
   Roll 282, 1940–41: Frames 001–875
   Roll 283, 1941–42: Frames 001–872
   Roll 284 1942–43: Frames 003–862
   Roll 285, 1943–44: Frames 019–852
   Roll 286, 1945: Frames 001–329.

 • Frank Amado on June 9, 2015

  Finally, something to put under the noses of the doubters.

Leave a Reply